Meny Stäng

Litteratur

Vill du lära dig mer? Här har vi samlat litteratur om det stora nordiska kriget och rysshärjningarna.

Efron, Vera (2017). Karolinerna efter Poltava. Stockholm: Lind & Co.

Englund, Peter (1988/2018). Poltava: berättelser om en armés undergång. Stockholm: Natur & Kultur.

Englund, Tomas (2015). Baggensstäket 1719. Stockholm: Museet HAMN.

Ericson Wolke, Lars (2012). Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget. Stockholm: Nordstedts.

Forsberg, Anna Maria & Kronberg, Klas (red.) (2018). Minnet av Narva: om troféer, propaganda och historiabruk. Lund: Nordic Academic Press.

Kimanius, Irene (2019). Pestepidemier, vargattacker och rysshärjningar: berättelser om Häringe slott från 1400-talet till idag. Förlag Irene Kimanius.

Larsson, Olle (2009). Stormaktstidens sista strid. Lund: Historiska media.

Larsson, Olle & Marklund, Andreas (2012). Svensk historia. Lund: Historiska media.

Liljegren, Bengt (2018). Krigarkungen: en biografi över Karl XII. Lund: Historiska media.

Lind, Gunnar (2019). Brända hemman. Stockholm: Carlsson. www.brändahemman.se

Moberg, Lennart (2019), Helvetesveckan – ett brinnande inferno. FredsbaskerFörlaget. www.helvetesveckan.nu 

Perlestam, Magnus (2018). Det lilla kriget: skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702-1709. Lund: Nordic Academic Press.

Sjöström, Oskar (2008). Fraustadt 1706: ett fält färgat rött. Lund: Historiska media.

Strömberg, Håkan (2018). Allt om Karl den tolfte. Stockholm: Carlsson.

Roslagens sjöfartminnesförening med Roslagens sjöfartsmuseum (2019). Rospiggen nr 79. Roslagens Sjöfartminnesförening årsbok 2019.

Ullgren, Peter (2018). Breven som inte kom fram: Karl XII:s soldater i Norge 1716-1718. Stockholm: Norstedts.

Ullman, Magnus (2006). Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719. Stockholm: Bokförlaget Magnus Ullman.

Uppström, Rolf (2018). Den okända kulan: Karl XII:s död 1718 och människorna omkring honom. Stockholm: Carlsson.

Västerbro, Magnus (2016). Pestens år: Döden i Stockholm 1710. Lund: Historiska media.

Åberg, Alt och Göransson, Göte (1976). Karoliner. Höganäs: Bra Böcker.


Uppdaterad 2019-06-05.