Meny Stäng

Om projektet

År 2019 var det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade delar av den svenska ostkusten. Under sommaren 1719 plundrade den ryska härjningsflottan från Gävlebukten till Norrköping. Under 41 dagar brändes ett flertal städer, gods och bruk ner och 20 000 människor blev hemlösa. De ryska aktiviteterna längs kusten ingick i tsar Peters plan att försöka pressa Sverige i de pågående fredsförhandlingarna för att få ett slut på Stora nordiska kriget. Kollektiva minnen och berättelser från dessa händelser lever kvar i skärgården och berättas än idag.
 
I projektet Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna år 1719 har de härjningar som skedde i vad som idag är Stockholms län uppmärksammats under året 2019. Detta gjordes genom aktiviteter i skärgården på olika besöksmål, i kommunerna och vid hembygdsföreningar. Målet med projektet var att samordna aktiviteterna, sprida kunskap om rysshärjningarna samt öka besökarantalet till skärgården och möjligheten att uppleva kulturmiljön utifrån de historiska händelserna år 1719.
 
En liten utställning har producerats inom projektet och erbjöds samverkansparter i skärgården. Information om projektet har marknadsförts genom hemsidan, sociala medier och i media. Den 18 maj 2019 invigdes projektet på museet HAMN. Vid detta tillfälle delades utställningen ut och därmed distribuerades runt om i skärgården. Sommaren och minnesåret var igång på riktigt! Ett vetenskapligt seminarium avslutade projektet den 21 november 2019. 
 
 

Projektet har varit begränsat till Stockholms län.

För mer information om projektet, se hela projektplanen i PDF nedan.

Projektplan för Trehundraårsminnet för rysshärjningarna 1719.

För rapport efter avslutat projekt, se PDF nedan:

Rapport Trehundraårsminnet för rysshärjningarna 1719.

Illustration av m.o.l.i.t.o.r. -Berlin.

Uppdaterad 2020-04-14.