Meny Stäng

Om projektet

År 2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade delar av den svenska ostkusten. Under sommaren år 1719 plundrade den ryska härjningsflottan från Gävlebukten till Norrköping. Under 41 dagar brändes ett flertal städer, gods och bruk ner och 20 000 människor blev hemlösa. De ryska aktiviteterna längs kusten ingick i tsar Peters plan att försöka pressa Sverige i de pågående fredsförhandlingarna för att få ett slut på Stora nordiska kriget. Kollektiva minnen och berättelser från dessa händelser lever kvar i skärgården och berättas än idag.
 
I projektet Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna år 1719 kommer de härjningar som skedde i vad som idag är Stockholms län att uppmärksammas under år 2019 Detta görs genom till exempel aktiviteter i skärgården på olika besöksmål, i kommunerna och vid hembygdsföreningar. Målet med projektet är att samordna aktiviteterna i projektet, att sprida kunskap om rysshärjningarna, samt att öka besökarantalet till skärgården och möjligheten att uppleva kulturmiljön utifrån de historiska händelserna år 1719.
 
En liten utställning – anpassad för små ytor – om de lokala och historiska händelserna kommer att skapas i projektet och erbjudas samverkansparterna i skärgården. Vidare kommer information om projektet spridas regionalt via marknadsföring i olika kanaler, exempelvis i sociala media och på en hemsida för projektet. En invigning av projektet med tillhörande pressrelease kommer att ske på museet HAMN den 18 maj 2019. Vårdkasar kommer tändas den 13 juli i skärgården, samma datum som ryssarna började härja i skärgården för 300 år sedan. Den 11 och 13 augusti kommer händelserna vid Slaget vid Stäket att uppmärksammas på museet HAMN och Skogsö i Nacka kommun. Teaterföreställningar och föredrag på temat kommer att erbjudas samverkansparterna under sommaren. Ett symposium kommer att avsluta projektet under senhösten 2019. Projektet är indelat i flera delprojekt, varav vi har fått medel för delprojekt 1 från Landstingets Hållbarhets- och skärgårdsbidrag och hos Länsstyrelsens Bidrag till förvaltning av kulturhistoriska miljöer samt bidrag från Nacka kommun. 

Projektet är begränsat till Stockholms län.

För mer information om projektet, se hela projektplanen i PDF nedan.

Projektplan för Trehundraårsminnet för rysshärjningarna 1719.

Projektplanen uppdaterad 2019-04-17.

Illustration av m.o.l.i.t.o.r. -Berlin.

Uppdaterad 2019-04-17.