Meny Stäng

Länkar

Här har vi samlat länkar till spännande hemsidor som berör ämnet.

Brändahemman.se | Gunnar Lind, bosatt i Gustavsberg, har under många år samlat in material till sin bok Brända hemman, genom att besöka skärgården och dess öar, tagit del av arkivens uppteckningar och handlingar liksom den litteratur som finns om rysshärjningarna. Detta har sammanställts i boken Brända hemman.

Helvetesveckan.nu | Med ILLUSTRERADE KLASSIKER som förebild har tecknaren Lennart Moberg gett sig i kast med en dramatisk händelse i Norrköpings historia. Ryssarnas härjningar 1719 har blivit en illustrerad bok.Boken släpps på försommaren 2019, lagom tajmat inför tiden för ryssens härjningar i Norrköping 300 år tidigare. Mer information om inköp och FredsbaskerFörlaget finns här.

Museet HAMN | HAMN öppnade 1 juni 2014. Utgångspunkten är Slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 då ryska och svenska trupper drabbade samman under rysshärjningarna. Svenskarna har tillskrivits en stor och heroisk seger. Men vem vann slaget egentligen? Sju säsonger av arkeologiska undersökningar har gett ny information om hur slaget gick till. Museet drivs sedan 1 januari 2018 av Stiftelsen Kulturmiljövård på uppdrag av Nacka kommun.

Stiftelsen Kulturmiljövård | Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård och kulturarvspedagogik. Vår samlade kunskap om historien sträcker sig från de första säljägarnas livsmiljöer vid istidens slut till den moderna stadens expansion och bebyggelsemiljöer. KM har sin bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. KM är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men tar även uppdrag i andra delar av landet.

1719.se | En digital utställning, framtagen av Gunnar Lind, författare av boken Brända hemman. Här finns information om stormakten Sverige, det stora nordiska kriget, rysshärjningarna och mycket mer.Sidan uppdaterad 2019-06-17.