Meny Stäng

Kontakt

Har ni frågor eller vill vara med i projektet? Kontakta oss!

Projektledare:
Andreas Forsgren, arkeolog och kulturarvspedagog
Stiftelsen Kulturmiljövård och museet HAMN
E-post: andreas.forsgren@kmmd.se
Telefon: 073-810 02 90

Biträdande projektledare:
Malin Alnevik, antikvarie
Stiftelsen Kulturmiljövård och museet HAMN
E-post: malin.alnevik@kmmd.se
Telefon: 073-810 81 77


Museet HAMN öppnade 1 juni 2014. Utgångspunkten är Slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 då ryska och svenska trupper drabbade samman under rysshärjningarna. Svenskarna har tillskrivits en stor och heroisk seger. Men vem vann slaget egentligen? Sju säsonger av arkeologiska undersökningar har gett ny information om hur slaget gick till. Museet drivs sedan 1 januari 2018 av Stiftelsen Kulturmiljövård på uppdrag av Nacka kommun.


Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård och kulturarvspedagogik. Vår samlade kunskap om historien sträcker sig från de första säljägarnas livsmiljöer vid istidens slut till den moderna stadens expansion och bebyggelsemiljöer. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men tar även uppdrag i andra delar av landet.

Karta över Norrtälje ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Uppdaterad 2019-11-22.