Meny Stäng

Föredrag

Vill er förening eller grupp boka in ett spännande föredrag som berör rysshärjningarna? Nedan följer en lista på föredragshållare, en kort presentation med respektive ämnen, samt kontaktuppgifter. Kontakta de olika föredragshållarna för överenskommelser om datum och ersättning. Om ni bokar in ett föredrag – hör gärna av er till oss också (se under kontakt), så kan vi lägga upp föredraget i vårt kalendarium här på hemsidan. De föredrag som redan är planerade finns tillgängliga i kalendariet.


Museet HAMN
E-post: info@hamnmuseum.se
Telefon: 08-570 31 110
Hemsida: www.hamnmuseum.se

På museet HAMN finns det en bred kunskap om det stora nordiska kriget, rysshärjningarna och Slaget vid Stäket. Bland museets personal finns bland annat arkeologer, historiker och etnologer.


Tomas Englund
E-post: tomaz.englund@gmail.com
Telefon: 0708-46 66 27

Tomas Englund, som är pionjär inom svensk slagfältsarkeologi, har sedan 2003 ägnat sig åt att studera slaget vid Baggensstäket. På Södertörns högskola är hans arbete föremål för en doktorsavhandling med syfte till att problematisera stridsredogörelser och förloppen av slaget. Avhandlingen baseras på det arkeologiska material som under hans ledning framtagits från de båda slagfälten och som jämförs och diskuteras i förhållande till skriftligt material och den traditionella historiebilden. Hans resultat visar på en tydlig skillnad mellan dessa källmaterial och kan därför presentera en delvis ny syn på vad som utspelades på platsen.


Gunnar Lind
E-post: info@brandahemman.se
Hemsida: brandahemman.se 

Inför 300-årsminnet av anfallet publicerade Gunnar boken Brända hemman Roslagen i mars 2019. För första gången kan du följa ryssarna i spåren genom Roslagen, ö för ö, gård för gård. Brända hemman är en uppslagsbok om när skärgården brändes. Men lika mycket en skildring av livet i skärgården förr och vad som har format den skärgård vi har idag. Gunnar arbetar för närvarande med material kring den södra delen av Stockholms skärgård och hans intressanta föredrag har en tydlig lokalhistorisk prägel där han talar om just ert närområde.


Irene Kimanius
E-post: irene.stockholm@hotmail.com

Irene Kimanius håller föredrag om sin bok Pestepidemier, vargattacker och Rysshärjningar, som nyligen släpptes. Hon kommer bland annat att berätta om hur folket kring Häringe drabbades när ryssarna kom sommaren 1719  för att plundra, bränna och orsaka så mycket skada som möjligt.


Sidan uppdaterad 2019-06-05.