Meny Stäng
 
År 2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade delar av den svenska ostkusten. Under sommaren år 1719 plundrade den ryska härjningsflottan från Gävlebukten till Norrköping. Under 41 dagar brändes ett flertal städer, gods och bruk ner och 20 000 människor blev hemlösa. De ryska aktiviteterna längs kusten ingick i tsar Peters plan att försöka pressa Sverige i de pågående fredsförhandlingarna för att få ett slut på Stora nordiska kriget. Kollektiva minnen och berättelser från dessa händelser lever kvar i skärgården och berättas än idag.
 
I projektet Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna år 1719 kommer de härjningar som skedde i vad som idag är Stockholms län att uppmärksammas under år 2019. Detta görs genom till exempel aktiviteter i skärgården på olika besöksmål, i kommunerna och vid hembygdsföreningar. Målet med projektet är att samordna aktiviteterna, sprida kunskap om rysshärjningarna samt öka besökarantalet till skärgården och möjligheten att uppleva kulturmiljön utifrån de historiska händelserna år 1719.
 
Vill ni vara med i projektet? Mer information och projektplan finns här.
 

Vill ni hitta ett evenemang att besöka i sommar? Kalendarium finns här.

Projektet samordnas av Stiftelsen Kulturmiljövård och Museet HAMN.

 
Följ oss gärna även på Facebook.
 


Sidan uppdaterad 2019-07-30.